Turpinās labiekārtošanas darbi Klasikās ģimnāzijas teritorijā

Photo0600 Darbs ģimnāzijā neapstājās arī vasarā. Tiks pilnīgi renovēts ģimnāzijas stadions; ierīkots sporta laukums ar mūsdienīgo infrastruktūru. Gaidām jauno mācību gadu un ceram, kā mūsu jauno sportistu sasniegumi top kopā ar jaunu sporta bāzi.

Nopublicēts skolu reitings-2015

Šogad esam 6. vietā Latvijas lielo skolu novērtējumā darbā ar talantīgajiem skolēniem (valsts mācību olimpiādēs un zinātniski pētnieciso darbu konkurss)

Screen Shot 2015-07-12 at 16.21.16

 

Latvijas skolu reitings 2014./2015. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

  • Atklātā 30. krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde
  • Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (tekstila tehnoloģijas)
  • Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (koka un metāla tehnoloģijas)
  • Atklātā 3. mājsaimniecības olimpiāde „Tradicionālās kultūras mantojums. Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības”
  • Atklātā 40. fizikas olimpiāde
  • Atklātā ķīmijas olimpiāde
  • Latvijas 39. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
  • VISC 2014./2015. māc.g. Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

viss saraksts

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas koris konkrusā Rīgas Latviešu Biedrības Namā

2015. gada 8. jūlijā. koru konkursa fināla mūs koris izcīnīja sudarbu. Sveicam!

Konkurss „Darini kalendāru 2015”

konkurss

Rīgā notika bērnu un jauniešu konkurss „Darini kalendāru 2015”, kurā dalībnieki — 1.-12.klašu skolēni visā Latvijā, — tika aicināti izglītības uzņēmumam „Lielvārds”, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Infogr.am darināt savus darbus Inforgr.am vietnē, veidojot vertikālo infografiku.

LASĪT TĀLĀK