Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicinā 9. klašu absolventus iestāties ģimnāzijas 10. klasē

rkg topošie absolventi

Top izlaidumi no Rīgas skolu 9. klasēm.

 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicina gan savus ģimnāzistus, gan citu skolu 9. klašu absolventus piedalīties Klasiskās ģimnāzijas iestājpārbaudījumos ieskaitīšanai 10. klasē.
Mācības 10. klasē notiek divās programmās, no kurām var izvēlēties jūsu topošajai izglītībai piemērotāko:

1.VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021)
2.VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021)

 

kā pieteikies pārbaudījumam

Matemātikas atklātās olimpiādes uzvarētāji

Screen Shot 2015-03-02 at 14.43.37

Rostislavs Rostovskis,  4. kl, 3.vieta
Anna Koršunova, 5.d kl, 2.vieta
Staņislavs Kurašs, 8.b kl, 2.vieta
Viktorija Čečeļeva, 8.b kl, 2.vieta
Jaroslavs Maksimovs, 9.a kl, 1.vieta

Paldies skolotājiem:

Gaļinai Glebovai, Larisai Ustinovai, Valentīnai Paradovičai

Matemātikas daudzciņas-2015 rezultāti

Rostislavs Rostovskis, III vieta

Svecam «Tik vai cik» olimpiādes laureātus

Rostislavs Rostovskis, 4. klase, II vieta

Olita Zadorožnaja, 4. klase, atzinība