Konkurss „Darini kalendāru 2015”

konkurss

Rīgā notika bērnu un jauniešu konkurss „Darini kalendāru 2015”, kurā dalībnieki — 1.-12.klašu skolēni visā Latvijā, — tika aicināti izglītības uzņēmumam „Lielvārds”, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Infogr.am darināt savus darbus Inforgr.am vietnē, veidojot vertikālo infografiku.

LASĪT TĀLĀK

2015./2016. mācību gada pirmklasnieku vecākiem

pirma klase

1.klasē ieskaitīto skolēnu DOKUMENTU Pieņemšana notiks: 5.06.-19.06.2015., 118.kab., darba dienās, 10:00-15:00

Cienījamie vecāki! Skolēnu ieskaitīšana 1. klasē 2015./2016. mācību gadam notiks pēc Rīgas Domes notiekumiem, kas stājās spēka  2015. gada 18. februārī  Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ,,Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”  www.e-skola.lv

Rakstisko paziņojumu (vēstule par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu) jūs vārāt  saņemt pie sekretāres no 5.06.2015. dokumentu iesniegšanas brīdī!

LASĪT TĀLĀK

Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicina 9. klašu absolventus iestāties ģimnāzijas 10. klasē

rkg topošie absolventi

Top izlaidumi no Rīgas skolu 9. klasēm.

Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicina gan savus ģimnāzistus, gan citu skolu 9. klašu absolventus piedalīties Klasiskās ģimnāzijas iestājpārbaudījumos, lai iestātos 10. klasē.

Mācības 10. klasē notiek divās programmās, no kurām var izvēlēties jūsu topošajai izglītībai piemērotāko:

1.VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021)
2.VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021)

 

kā pieteikies pārbaudījumam