Cienijamie Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolotāji!

Būt skolotājam – laime!

Un vienmēr darbs ar sevi, meklēšana un raizes, neapmierinātība,

bet arī atklājums jauna un svarīga – dzīves jēgas!

Apsveicu Jūs Starptautiskājā skolotāju dienā!

Pateicos par Jūsu radošajiem sasniegumiem!

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs

Skolotāju diena !

Saules kauja “1236 – kāpēc šodien?”

  1. septembris. Baltu vienības diena. Tā saistās ar Saules kauju 1236. gadā
  2. gada 22. septembrī 64. vidusskolā notika vēstures konkurss par godu Saules kaujai. 22. septembrī divas pēdējās baltu tautas, latvieši un lietuvieši, atzīmē Baltu vienības dienu. Šis datums izvēlēts pieminot uzvaru Saules kaujā 1236. gada 22. septembrī, kurā lietuvieši un zemgaļi iznīcināja tā laika lielāko un organizēto krustnešu militāro spēku Austrumbaltijā  – Kristus Bruņinieku brālību jeb Zobenbrāļu ordeni. No Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas piedalījās divas komandas. Komandas dalībnieki sagatavoja moto, lasīja, diskutēja un secināja kā pētnieki. Bija ļoti interesanti!

LASĪT TĀLĀK

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Pretendentu reģistrācija klātienē IR PĀRTRAUKTA līdz 2020. g 9. oktobrim, aicinām izmantot iespēju pieteikt bērnu 1. kl. pretendentu rindā elektroniski, sīkāk par iespēju reģistrēties elektroniski ģimnāzijas mājas lapā sadaļā Kā iestāties ģimnāzijā

Jauniešu iniciatīvas projekts “Brīnumziepes” meistarklase

Mācīsimies pašu rokām pagatavot ziepes! Informējam, ka 28. septembrī notiks Jauniešu iniciatīvas projekta “Brīnumziepes” meistarklase ziepju izgatavošanā un iesaiņojuma noformēšanā. Aicinām 8. un 7. klašu skolēnus pieteities atbildot uz mūsu viktorīnas jautājumiem. Visas aktivitātes tiek organizētas Jauniešu iniciatīvas projekta “Brīnumziepes” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Links uz viktorīnu

Lasi, piedalies un vērtē! Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedāvā jauno, ekspertu izraudzīto 28 grāmatu kolekciju no astoņām izdevniecībām.

Skolēniem jāizlasa sešas grāmatas un programmas noslēgumā elektroniski jāaizpilda anketa par izlasītajām grāmatām.

Tieši Jums, Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas lietotāji, ver vaļā durvis jaunā ģimnāzijas bibliotēka.

“Bibliotēka- tā ir brīvība. Brīvība lasīt, brīvība komunicēt. Tā ir izglītība, kas, turklāt, nebeidzas tajā dienā, kad absolvējam skolu vai universitāti. Tā ir arī brīvā laika pavadīšana, patvērums un pieeja informācijai.”

Ģimnāzijas padome

17. septembrī notika Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas padomes sēde, kurā piedalījās skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji un vadība. Sanāksmes laikā tika spriests par jauno vidusskolas mācību satura īstenošanas modeli, kura realizācija ģimnāzijā tiks uzsākta 2020./2021. mācību gadā, kā arī, tika apspriesta mācību procesa organizācija. Sanāksmē  tika formulētas 2020./2021. m.g. ģimnāzijas prioritāšu un attīstības plāna realizācijas vadlīnijas. Sēdi vadīja ģimnāzijas direktors un Padomes priekšsēdētājs Romans Alijevs.

Pateicamies mūsu skolēniem, skolotājiem un vecākiem par iesaistīšanos konstruktīvā sarunā!

9. klašu ekskursijas diena

 

17. septembrī, 9. klases skolēni devās uz Farmācijas muzeju Latvijas Skolas somas ietvaros. Muzeja nodarbība “Trakā profesora pirmie soļi bioloģijā” ir netradicionāls risinājums ikdienā ierastai bioloģijas mācību stundai un apmeklēja Zinātnes skolu Laboratorium, kur notika interaktīvā nodarbība  “Mākslas un zinātnes krustpunkti”.

LASĪT TĀLĀK

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

2020. g. 18. septembrī pretendentu reģistrācija klātienē nenotiks tehnisku iemeslu dēļ.

Aicinām izmantot iespēju pieteikt bērnu 1. kl pretendentu rindā elektroniski.

XXIII Starptautiskais teātra festivāls

XXIII Starptautiskā teātra festivāla ietvaros teātra studija “Lielie Cilvēki”/”Большие Люди” saņema GRAND-PRIX diplomu, apsveicam mūsu izcilo rezisoru Vadimu Grosmanu un talantīgus aktierus!

Mēs lepojamies!    Skatit izrādi

“Karalis Matiušs un vecais ārsts”

11. septembrī,  starptautiskā teātra festivāla ietvaros teātra studija “Lielie Cilvēki”/”Большие Люди” (režisors Vadims Grosmans) uzstājas Maskavas Namā ar izrādi “Karalis Matiušs un vecais ārsts”. Izrāde ir veidota pēc Mihaila Kalika un Aleksandra Šarova scenārija motīviem kā dziļas cieņas apliecinājums izcilajam pedagogam, rakstniekam, publicistam un dakterim Janušam Korčakam (Henriks Goldšmits), kurš tika nogalināts nacistu nāves nometnē Treblinkā 1942. gada 6. augustā. BROŠURA

Zinību diena un kārtības noteikumi (updated)

1. septembrī notiks svinīgais pasākums, kas veltīts Zinību dienai un jauna korpusa atklāšanai. Svinīgā līnijā sākas plkst. 11.00 un tajā piedalās tikai 1., 10. un 12. klases epidemioloģiskas situācijas dēļ. Pārējam klašu paralēlēm ir paredzētā tikai klases stunda ar klases audzinātāju vai kuratoru.

Klases audzinātāju un kuratoru tabula 1. septembrīm

Cienījamie pirmklasnieku vecāki!

Sapulce pirmo klašu skolēnu vecākiem notiks 27. augustā pklst. 17.00 Vaidavas ielā 6, aicinām uz sapulci ierasties tikai vienam no vecākiem.

Svarīgi! Ja jums ir kādas saslimšanas pazīmes (temperatūra, klepus, iesnas vai kakla sāpes) vai ir bijis kontakts ar Covid-19 saslimušajiem aicinām palikt mājās. Visa nepieciešama informācija tiks publicēta ģimnāzijas mājas lapā. Administrācija

Apsveicam ar iegūto 1. vietu Ata Kronvalda fonda skolu reitingā !

Ata Kronvalda fonds (AKF) katru gadu nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un “mazo” skolu grupās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par mācību iestāžu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Uzmanību topošajiem 10. klašu ģimnāzistiem !

10.klases apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti tika ievietoti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vietnē

Lūdzam visus skolēnus, kuri vēlas iestāties Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10. klasē, personīgi ierasties 17., 18. vai 19. jūnijā 118. kabinetā, lai apstiprinātu savu izvēli.

Lūdzam ņemt līdzi liecību par mācību sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā.

Uzmanību Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 7. – 9. klašu pretendentiem !

Sakāra ar valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu, Rīgas Klasiskā ģimnāzija izsludina papildus uzņemšanu 7., 8. un 9. klasēs. Pretendentus gaidīsim uz konsultāciju 19. jūnijā plkst. 11.00 114. kabinetā. Lūdzam ņemt līdzi liecību par mācību sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā.

Rīgas Klasiskā ģimnāzija (sākot ar 2020.g. 1. septembri – Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija) aicina topošus 10. klašu ģimnāzistus!

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernu vispārējas vidējas izglītības programmu ar astoņiem mācību priekšmetu komplektiem!

Mēs gaidām topošos mediķus un inženierus, programmētājus un citus informācijas tehnoloģiju specialistus, fiziķus un matemātiķus, ekonomistus un politologus, žurnālistus un medijpratības speciālistus.

Nosce te ipsum – iepazīsti sevi kopā ar mums!

Iestājpārbaudījums notiks atbilstoši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta lēmumam – sekojiet informācijai ģimnāzijas mājas lapā!

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu līdz 2020.g. 29.maijam (instrukcija).

Svarīgā informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki! Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” Rīgas Klasiskā ģimnāzija ar šī gada 15. maiju sāk 1.klašu komplektēšanu 2020./2021. mācību gadam. Iestāde pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu 2020./2021. mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu. LASĪT TĀLĀK