Klasiskajā ģimnāzijā ir veidota jaunā mācību grāmata

Klasiskā ģimnāzija turpina darbību mūsdienīgas bilingvālās mācību literatūras veidošanā. Šovasar tika izdota jaunā matemātikas mācību grāmata, ko izstrādāja viena no mūsu pieredzējušakajiem skolotājiem Nineļa Koposova. Tas ir 5. klases mācību līdzeklis, kurā ir īstenotas bilingvālo pieeju koncepcijas. Grāmatas izdevējs ir Retorika-A izdevniecība; darba zinātniskais vadītājs dr. paed R. Alijevs.

 

koposova

Mācības un brīvlaiki 2015./2016. mācību gadā

2015./16. mācību gads: 2015. gada 1. septembris — 2016. gada 30. maijs

  • 9. klasei mācības beidzas 2016. gada 13. maijā, bet mācību gads — 2016. gada 10. jūnijā
  • 12. klasei mācības beidzas 2016. gada 13. maijā, bet mācību gads — 2016. gada 17. jūnijā.

Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2016. gada 30. maijā.

Brīvlaiki:

Rudens brīvdienas: 2015. gada 26.-30. oktobris

Ziemas brīvdienas: 2015. gada 21. decembris — 2016. gada 1. janvāris

Pavasara brīvdienas: 2016. gada 14.-18. marts (1.-11. klasei)
•    Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2016. gada 21.-25. marts

Vasaras brīvdienas: (1.-8. un 10.-11. klasei): 2016. gada 31. maijs — 31. augusts

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī

Turpinās labiekārtošanas darbi Klasikās ģimnāzijas teritorijā

Photo0600 Darbs ģimnāzijā neapstājās arī vasarā. Tiks pilnīgi renovēts ģimnāzijas stadions; ierīkots sporta laukums ar mūsdienīgo infrastruktūru. Gaidām jauno mācību gadu un ceram, kā mūsu jauno sportistu sasniegumi top kopā ar jaunu sporta bāzi.

Nopublicēts skolu reitings-2015

Šogad esam 6. vietā Latvijas lielo skolu novērtējumā darbā ar talantīgajiem skolēniem (valsts mācību olimpiādēs un zinātniski pētnieciso darbu konkurss)

Screen Shot 2015-07-12 at 16.21.16

 

Latvijas skolu reitings 2014./2015. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

  • Atklātā 30. krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde
  • Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (tekstila tehnoloģijas)
  • Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (koka un metāla tehnoloģijas)
  • Atklātā 3. mājsaimniecības olimpiāde „Tradicionālās kultūras mantojums. Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības”
  • Atklātā 40. fizikas olimpiāde
  • Atklātā ķīmijas olimpiāde
  • Latvijas 39. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
  • VISC 2014./2015. māc.g. Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

viss saraksts