Uzņemšana 10.klasē

iestasanas

Rīgas Klasiskā ģimnāzijā sāk pieņemt iesniegumus iestāšanai 10. klasēs. Mēs gaidām topošos mediķus, inženierus, fiziķus, matemātiķus, politologus un ekonomistus!

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.klasē iestājpārbaudījumu norises laiks: 2018.gada 14.jūnijā plkst.10.00.

Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks: 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00.

Pieteikšanās termiņš iesniegumu  iesniegšanai līdz 14.06.2018. plkst. 10.00.

Iesniegumu veidlapas var saņemt un aizpildīt 126.k.

Projekts: Rīgai piederīgs

1

Rīgas 85.vidusskolas skolēni sadarbībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jauniešiemorganizē integrējoša rakstura pasākumu ciklu “Rīgai piederīgs”, kas  paredzēts, lai veicinātu dažādu etnisko grupu piederīgo izpratni par Latvijas kultūras dzīves dažādību 20.gadsimta pirmajā pusē un iepazīstinātu ar vairāku Rīgā dzimušu pasaules mēroga personību likteņstāstiem.

Projekta ietvaros mēs apmeklējām Sutas un Beļcovas muzeju. Muzejā mēs piedalījāmies radošā darbnīcā. Skolēniem tiek dota iespēja iejusties porcelāna mākslinieku lomās. Jāliek lietā izdoma un fantāzija, zīmējot savu trauku dizainu, atklājot trauku grupas stilistisko vienotību, ievērojot proporcijas un formu. 

Mēs jau apmeklējām, Rīgas Jūgendstilas muzeju ,kur mēs un skolēni no Rīgas 85.vidusskolas piedalījās spēlē „Uzmini mani!”.

LASĪT TĀLĀK

Interešu izglītības pulciņa “Filcēšana” skolēnu radošo darbu foto izstāde

19. Polina Gerasimova 4.kl

Pulciņā darbojas skolēni no 4. un 5.klasēm, gan meitenes, gan zēni. Ir skolēni, kuri iesāka strādāt tikai 2017.- 2018.m.g., bet ir skolēni, kuri pulciņā darbojas jau vairākus gadus. Pulciņā skolēni strādā ar vilnu interesantā un populārā rokdarbu tehnikā – filcēšana (vilnas velšana, vilnas šķiedras apstrāde). Skolēniem ļoti patīk strādāt ar vilnu un viņi labprāt realizē savas idejas un radošās dotības.

Aicinu, apskatīt skolēnu darbus. Ar cieņu, pulciņa skolotāja Olga Sļadevska.

LASĪT TĀLĀK

„Es gribu uzzināt”

C6201825-D2E3-433C-B758-34D74A8A54EF

3.maijā 3.kl. skolēniem notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es gribu uzzināt” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Skolēniem bija iespēja iepazīt pārtikas uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvjus un darbības procesu. Iegūt informāciju par pārtikas uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju darba ikdienu, veicamajiem pienākumiem un nepieciešamajām prasmēm atbilstošā darbā. Piedaloties praktiskā nodarbībā, iejusties uzņēmuma darbinieka lomā. Diskutēt un uzdot sev interesējošus jautājumus par darba specifiku un nepieciešamo izglītību. 3.klases skolēni apmeklēja – Skrīveru pārtikas kombinātu, šokolādes ražotni „R CHOCOLATE” Trikātā, Konfetlades ražotni SIA «Giline for life” Ķekavā. Pasākums bija sadalīts divās daļās – pirmā daļa bija informacionāla un otrā praktiskā.

Pasākuma pirmajā daļā pārtikas uzņēmumos skolēniem tika sniegta informācija par ražošanas procesu, darba aprīkojumu un notika darba procesa demonstrēšana.

Otrajā daļā skolēni piedalījās praktiskajās radošajās darbnīcās.

LASĪT TĀLĀK

Klasiskās ģimnāzijas skolēns ir Latvijas spēcīgāko jauno fiziķu lokā

Screen Shot 2018-05-12 at 18.43.52

Apsveicam 11. klases skolēnu Vladimiru Ščigoļevu ar izcīnīto III vietu Latvijas Atklātajā fizikas olimpiādē!

Paldies skolotājam Sergejam Bratarčukam