Skolēnu koncerts un pasākumi veltītie Latvijas Dzimšanas dienai

“Iededzies par Latviju” un “Dziesmu uguņošana” 2020

17.11.2020. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā turpinājas divas ikgadējās ilggadējās tradīcijas “Iededzies par Latviju” un “Dziesmu uguņošana”. Šogad tās apvienojām vienā. Skolotāji un skolēni kopā no svecēm izveidoja valsts svētkiem veltītu kompozīciju, bet skolotājas Svetlanas Smeiljas-Vigušinas vadībā 4.-6. klases pēc kārtas nodziedāja vairākas tautas un patriotiskās dziesmas: “Pie Dieviņa gari galdi”, “Trīs vīri kādreiz bija…”, “Welcome to my country” un citas.

Pasakam lielu paldies visiem, kas palīdzēja turpināt tradīcijas. Skolotājiem: Tatjanai Budovskais, Svetlanai Smeilijai-Vigušinai, Tatjanai Černobajevai, Dzintaram Dvinskim,  visiem kuratoriem, kuri palīdzēja sagādāt sveces un sagatavot skolēnus dziesmu uguņošani, visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri atbalstīja ideju.

Aicinām pievienoties šiem pasākumiem arī tos, kuri nevarēja būt klāt, noskatoties video atskaiti.

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija sveic savus skolotājus, skolēnus, vecākus, draugus Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 102. gadadienā !

Šogad, kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu, jūs uzrunās ģimnāzisti – Arīna Seriševa 11., Kirills Petročenko un Mihails Vitvinovs 9.

Arīna šogad atsaucās uz prezidenta aicinājumu un iesūtīja konkursam savu Latvijas Republikas prezidenta 18.novembra uzrunu. Kirills un Mihails sveica Latviju, savu dzimteni, krievu valodas stundās projekta “Latvijai 102” ietvaros.

LASĪT TĀLĀK

Sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolotājus un visus Latvijas Republikas iedzīvotājus Latvijas Valsts svētkos!

11. novembrī mēs svinam Lāčplēša dienu. Tā ir visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena. Šo cīņu notikumus mēs visi zinam ar stāsta palīdzību, kur mūsu varonis Lāčplēsis pārvarēja Melno bruņinieku. 1919. gada 11. novembrī tika gūta uzvara ne tikai pār pretinieku – pulkveža Pāvela Bermonta komandēto Rietumu brīvprātīgo armiju Rīgā, bet arī pār neticību saviem spēkiem, neticību savas valsts nākotnei un neatkarībai. Ar šo datumu aizsākas Patriotu nedēļas pasākumi, kad īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

Starptautisks informātikas konkurss 5.-12. klases skolēniem

Ar prieku paziņojam, ka jau no pirmdienas konkurss Bebr[a]s 2020 ir sācies!

Uzdevumi pieejami adresē konkurss.bebrs.lv līdz pat 20.novembrim.

Ik novembri vairāk nekā 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā – Bebr[a]s konkursā.

LASĪT TĀLĀK

3D tehnoloģiju elementu izmantošana Ģimnāzijā

Mūsdienās 3D datorgrafika ir iemantojusi lielu popularitāti plašā pielietojuma spektra dēļ. Tās popularitāte nepārstāj augt. 3D datorgrafikas prasmes var pielietot jebkurā dizaina sfērā, sākot ar grafisko dizainu un beidzot ar industriālo dizainu.

No šī mācību gada sākuma Rīgas Valsts Klasiskajā ģimnāzijā atvērts jauns informātikas interešu izglītības klubs “3D konstruēšana”. Šī mācību programma bija apstiprināta, kā vienīgā no visām jaunajām piedāvātajām programmām.

LASĪT TĀLĀK

Sirsnīgi sveicam mūsu talantīgos uzvarētājus!

2020. gada 16. oktobrī notika Rīgas pilsētas 37. latviešu valodas olimpiādes 2. posms. Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolēni uzrādīja lieliskus rezultātus šajā olimpiādes posmā.

1. VIETA – KATRĪNE BEDIĶE (8. klase)

2. VIETA – ANNA MARIJA REDŽEPOVA, DANIELLA MORSKOVA (8. klase) un ANDREJS GORDEJEVS (7. klase)

3.VIETA – MARIJA KOSENČUKA (8. klase)

ATZINĪBA – ARINAI MAKAREVIČAI (7. klase) un ANDREJAM ČEKUNOVAM (7. klase)

Izsakām pateicību par olimpiādes organizēšanu un skolēnu sagatavošanu skolotājām Ingai Narmontai, Vinetai Madelānei, Ivetai Moisejai, Ligitai Lastovkai un Ivetai Jaunupei.

EU Code Week 2020

Līdz 25.oktobrim visā Eiropā norisinājās kontinentālielākie programmēšanas svētki EU “Code Week 2020”. Skolēnu brīvlaikā, 22.oktobrī plkst. 10.00, “Learn IT” organizēja tiešsaistes nodarbību ar jaunu saturu. Šajā dienā skolēniattālināti pieslēdzās programmēšanas nodarbībai un kopā apguva Scratch programmēšanas valodas pamatus. LASĪT TĀLĀK

“Zelta stipendija”

5. oktobrī, 2020. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā  galvaspilsētas 20 izcilākie skolu absolventi saņēma Rīgas Domes “Zelta stipendijas” balvu par izcilām zināšanām, augstiem rezultātiem valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos, kā arī par aktīvu sabiedrisko darbu un sasniegumiem ārpusstundu aktivitātēs. Mums ir prieks paziņot, kā Rīgas Klasiskās ģimnāzijas absolvente Raminta Faizullina saņēma ‘’Zelta stipendijas’’ balvu. Mēs visi lepojamies ar Jums un novēlām Jums veiksmi un radošumu savā tālākajā darbā!  Avots.

Ceļojums uz Bagātību salu

Viena no mūsu ģimnāzijas interesantajām tradīcijām ir pirmo klašu “ceļojums” uz Bagātību salu.

Pēdējā dienā pirms brīvlaika katra no septiņām pirmajām klasēm ļoti radoši prezentēja savu komandu un ceļojuma kuģi.  Katrs pirmklasnieks saņēma īpašu apliecību un tagad ir pilnībā tiesīgs kļūt par ceļojuma dalībnieku. Katrai klasei tika pasniegta arī ceļojuma karte.

LASĪT TĀLĀK

Cienijamie Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolotāji!

Būt skolotājam – laime!

Un vienmēr darbs ar sevi, meklēšana un raizes, neapmierinātība,

bet arī atklājums jauna un svarīga – dzīves jēgas!

Apsveicu Jūs Starptautiskājā skolotāju dienā!

Pateicos par Jūsu radošajiem sasniegumiem!

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs

Saules kauja “1236 – kāpēc šodien?”

  1. septembris. Baltu vienības diena. Tā saistās ar Saules kauju 1236. gadā
  2. gada 22. septembrī 64. vidusskolā notika vēstures konkurss par godu Saules kaujai. 22. septembrī divas pēdējās baltu tautas, latvieši un lietuvieši, atzīmē Baltu vienības dienu. Šis datums izvēlēts pieminot uzvaru Saules kaujā 1236. gada 22. septembrī, kurā lietuvieši un zemgaļi iznīcināja tā laika lielāko un organizēto krustnešu militāro spēku Austrumbaltijā  – Kristus Bruņinieku brālību jeb Zobenbrāļu ordeni. No Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas piedalījās divas komandas. Komandas dalībnieki sagatavoja moto, lasīja, diskutēja un secināja kā pētnieki. Bija ļoti interesanti!

LASĪT TĀLĀK

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Pretendentu reģistrācija klātienē IR PĀRTRAUKTA līdz 2020. g 9. oktobrim, aicinām izmantot iespēju pieteikt bērnu 1. kl. pretendentu rindā elektroniski, sīkāk par iespēju reģistrēties elektroniski ģimnāzijas mājas lapā sadaļā Kā iestāties ģimnāzijā

Jauniešu iniciatīvas projekts “Brīnumziepes” meistarklase

Mācīsimies pašu rokām pagatavot ziepes! Informējam, ka 28. septembrī notiks Jauniešu iniciatīvas projekta “Brīnumziepes” meistarklase ziepju izgatavošanā un iesaiņojuma noformēšanā. Aicinām 8. un 7. klašu skolēnus pieteities atbildot uz mūsu viktorīnas jautājumiem. Visas aktivitātes tiek organizētas Jauniešu iniciatīvas projekta “Brīnumziepes” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Links uz viktorīnu

Lasi, piedalies un vērtē! Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedāvā jauno, ekspertu izraudzīto 28 grāmatu kolekciju no astoņām izdevniecībām.

Skolēniem jāizlasa sešas grāmatas un programmas noslēgumā elektroniski jāaizpilda anketa par izlasītajām grāmatām.

Tieši Jums, Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas lietotāji, ver vaļā durvis jaunā ģimnāzijas bibliotēka.

“Bibliotēka- tā ir brīvība. Brīvība lasīt, brīvība komunicēt. Tā ir izglītība, kas, turklāt, nebeidzas tajā dienā, kad absolvējam skolu vai universitāti. Tā ir arī brīvā laika pavadīšana, patvērums un pieeja informācijai.”

Ģimnāzijas padome

17. septembrī notika Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas padomes sēde, kurā piedalījās skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji un vadība. Sanāksmes laikā tika spriests par jauno vidusskolas mācību satura īstenošanas modeli, kura realizācija ģimnāzijā tiks uzsākta 2020./2021. mācību gadā, kā arī, tika apspriesta mācību procesa organizācija. Sanāksmē  tika formulētas 2020./2021. m.g. ģimnāzijas prioritāšu un attīstības plāna realizācijas vadlīnijas. Sēdi vadīja ģimnāzijas direktors un Padomes priekšsēdētājs Romans Alijevs.

Pateicamies mūsu skolēniem, skolotājiem un vecākiem par iesaistīšanos konstruktīvā sarunā!

9. klašu ekskursijas diena

 

17. septembrī, 9. klases skolēni devās uz Farmācijas muzeju Latvijas Skolas somas ietvaros. Muzeja nodarbība “Trakā profesora pirmie soļi bioloģijā” ir netradicionāls risinājums ikdienā ierastai bioloģijas mācību stundai un apmeklēja Zinātnes skolu Laboratorium, kur notika interaktīvā nodarbība  “Mākslas un zinātnes krustpunkti”.

LASĪT TĀLĀK

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

2020. g. 18. septembrī pretendentu reģistrācija klātienē nenotiks tehnisku iemeslu dēļ.

Aicinām izmantot iespēju pieteikt bērnu 1. kl pretendentu rindā elektroniski.

XXIII Starptautiskais teātra festivāls

XXIII Starptautiskā teātra festivāla ietvaros teātra studija “Lielie Cilvēki”/”Большие Люди” saņema GRAND-PRIX diplomu, apsveicam mūsu izcilo rezisoru Vadimu Grosmanu un talantīgus aktierus!

Mēs lepojamies!    Skatit izrādi