LATVIJAS SKOLU REITINGS 2016

top

 

Ir nopublicēts skolu TOP-2016. Esam piektie.

Iestājpārbaudījumi izglītojamo uzņemšanai 10.klasē 2016./2017.m.g.

Ģimnāzija piedāvā:

  1. Vispārējās vidējas izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021)
  2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (inženierzinātnes, IP kods 31013011)
  3. Vispārējās vidējas izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu (ekonomika un  politika, IP kods 31012021)

Iesniegumi tiek pieņemti 118. telpā līdz 2016. gada 14. jūnija plkst. 13:00

Iestājpārbaudījumi notiks 15.  jūnijā

  • 10:00 pārbaudījums sākas abām matematiskām programmām 123., 122. kabinētos
  • 11:00 pārbaudījums sākas humanitārai progammai 123., 122. kabinētos

Sīkāk par programmām un uzņemšanas noteikumiem

Projekts :Rīgai piederīgs

rigaipied

Rīgas 85.vidusskolas skolēni sadarbībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jauniešiem organizē integrējoša rakstura pasākumu ciklu “Rīgai piederīgs”, kas  paredzēts, lai veicinātu dažādu etnisko grupu piederīgo izpratni par Latvijas kultūras dzīves dažādību 20.gadsimta pirmajā pusē un iepazīstinātu ar vairāku Rīgā dzimušu pasaules mēroga personību likteņstāstiem.

 Projekta ietvaros mēs apmeklējām Sutas un Beļcovas muzeju. Muzejā mēs piedalījāmies radošā darbnīcā. Skolēniem tiek dota iespēja iejusties porcelāna mākslinieku lomās. Jāliek lietā izdoma un fantāzija, zīmējot savu trauku dizainu, atklājot trauku grupas stilistisko vienotību, ievērojot proporcijas un formu.

Mēs jau apmeklējām, Rīgas Jūgendstilas muzeju ,kur mēs un skolēni no Rīgas 85.vidusskolas piedalījās spēlē „Uzmini mani!”.

Dabaszinību virtuālais konkurss “ Domā! Zini! Mācies!”

13113340_1780282645535546_70617473_o

Dabaszinību virtuālais konkurss “ Domā! Zini! Mācies!”  šogad noritēja jau septīto reizi. Skolēni demonstrē savas zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā.

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 7. B klases skolniece Sofija Stola uzrādīja labāko rezultātu 7.- 9.klašu grupā. 15. un 16. aprīlī labākie 7.-9. klašu skolēni piedalījās radoši eksaktā pasākumā  „Ekspedīcija zinātņu pasaulē”.

 Skolēni piedalījās interesantās eksaktās nodarbībās. Viņi iepazina Latvijas kokus, augus un eksotiskus tauriņus LU Botāniskajā dārzā, kā arī iejutās uzņēmēju lomās, ražoja kosmētikas līdzekļus, riģipsi un metāla pārklājumus LU Fizikas un matemātikas fakultātē. Savukārt skolēni, iejūtoties LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra vidē, attīstīja pētnieciskās prasmes, nosakot ūdens ķīmisko sastāvu, augsnes granulometrisko sastāvu, atpazīstot dzīvnieku pēdu nospiedumus un galvaskausus, mācījās mērogot un grieza dolomītu ar ģeoloģisko zāģi.

LASĪT TĀLĀK

Apsveicam ģimnāzijas vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!

deu1

Apsveicam ģimnāzijas vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!

LASĪT TĀLĀK