Kategorija | Latviski

Projekta diena “Discovering America”

Šogad Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 9.klašu skolēni piedalās projektā “Discovering America”. Lielā mērā šo projektu iedvesmoja amerikāņu pasniedzējs Khalids Nasser Šeiks, kas visu šo gadu pasniedz angļu valodu mūsu ģimnāzijā, un 25.aprīlī pateicoties ASV vēstniecības atbalstam mūsu skolēniem bija unikālā iespēja noklausīties veselu lekciju sēriju par ASV vēsturi, mūziku un kultūru, iepazīties ar ļoti interesantiem cilvēkiem un parunāt par Amerikas vēsturi, kultūru un dažādām dzīves jomām.   Далее…

Projektu diena

Projektu dienas ietvaros, kas notika 25.aprīlī, 7. klašu skolēni apmeklēja muzejus, devās ekskursijā, bija nodarbībā Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā un SEB Bankā. Далее…

Atklātais konkurss mazākumtautību skolām

2019.gada 11.aprīlī Rīgas 89.vidusskolā notika 7. atklātais konkurss mazākumtautību skolām 3.-7. klašu skolēniem „Krievu valoda – ir mana dzimtā valoda”. Apsveicam Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolnieces Annu Čalihu un Jūliju Kirevičevu ar iegūto atzinību par dalību konkursā! Liels paldies visiem skolēniem par piedalīšanos!
Izsakām pateicību mūsu krievu valodas skolotājai Innai Trukšānei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Rīgas pilsētas Spelling Bee konkursa rezultāti

26.aprīlī Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā norisinājās Rīgas pilsētas burtošanas konkurss Spelling Bee 9.-11.klašu skolēniem. 2018.gadā Latvija atzīmēja savu 100.dzimšanas dienu, tāpēc turpinot simtgadei veltītus pasākumus šogad gribam pievērst konkursa dalībnieku uzmanību Latvijas kultūrvēsturiskām un dabas bagātībām. Šogad “Spelling Bee” konkursa finālistiem tiks piedāvāti vārdi no UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta Далее…

Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicina topošus 10.klašu ģimnāzistus!

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernas izglītības programmas ar dažādiem moduļiem! Mēs gaidām topošos mediķus, inženierus, fiziķus, matemātiķus, politologus un ekonomistus!

Iestājpārbaudījumi 10.klasē notiks 2019.gada 11.maijā plkst. 11.00
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā
• A modulī (inženierzinātnes) – iestājpārbaudījums matemātikā (rakstiski);
• B modulī (matemātika un fizikā) – iestājpārbaudījums matemātikā (rakstiski);
• C modulī (medicīnā) – iestājpārbaudījums ķīmijā (rakstiski)
Vispārējāsvidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā
• Modulī ekonomikā un politikā un tiesībās – iestājpārbaudījums vēsturē (rakstiski)
Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks: 2019.gada 16.maijā plkst. 11.00.                                                                                     Iesniegumu veidlapas var saņemt un aizpildīt 126.kabinatā vai šeitVeiksmīgai sagatavošanai –  2018.g. iestāšanas testi

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolotājus un visus Latvijas Republikas iedzīvotājus Latvijas Valsts svētkos!

No 30.aprīļa līdz 14.maijam Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 6. – 12. klašu skolēnu vidū notiek konkurss – viktorīna:  “Latvijas Republikas Satversme”

Konkursu sagatavoja: Dzintars Dvinskis un Aelita Komsa.

UNESCO projekts “Jauno mantotāju skola”

Mūsu ģimnāzisti piedalījās UNESCO mantojuma izglītības projektā “Jauno mantotāju skola” kurā ģimnāzisti ieguva pamatzināšanas pilsētplānošanā, kultūras mantojuma aizsardzībā un interpretācijā, un apgūstot pamatprasmes koka būvdetaļu restaurācijā. Далее…

Apsveicam mūsu Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnus!

25.04.2019 notika pirmā zinātniski praktiskā konference Rīgā „Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference’’, kurā piedalījās mūsu ģimnāzisti. Skolēni centīgi gatavojās zinātniski pētniecisko darbu konferencei, rakstot savus pirmos zinātniskos darbus.

Konferencē valodas un literatūras lietošanas sekcijā piedalījās Anna Čaliha, Anna Kazačkova, Ksenija Sivaka, Anna Krama, Arturs Niklass Tērauds un Viktorija Novikova.

Laureātu pakāpi saņēma Viktorija Novikova,  9.klase, Anna Krama,  8.klase un Arturs Niklass Tērauds,  8.klase.

Liels paldies visiem skolēniem  par piedalīšanos! Izsakām pateicību mūsu krievu valodas skolotājām Tatjanai Anhimovai, Innai Trukšānei un angļu valodas skolotājām Innai Kuļešai un Nadeždai Polianovičai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu konferencei!

Vecāku sapulces

Cien. ģimnāzistu vecāki!

Tuvojas mācību gada nobeigums un mēs aicinām jūs piedalīties tradicionālajās vecāku sapulcēs, lai apspriestu mūsu kopīgos rezultātus, panākumus un uzdevumus turpmākajam darbam. Vecāku sapulču sarakstu sk. šeit.

Mūsu ģimnāzijas lepnums – 43.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāji!

12. klases skolēni Vladimirs Ščigoļevs, Roberts Gordins, Artūrs Masļenkovs: 1. vieta Datorzinātnes un informātikas sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu “Robotizētas pētnieciskas stacijas autonomas darbības drošības paaugstināšanas algoritmiskās metodes” (zinātniskais vadītājs S.Bratarčuks);

11. klases skolēni Artemijs Semjaņņikovs, Roberts Krastiņš: 1. vieta Ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu “Suvenīru pārdošana ar video blogeru simboliku, kā naudas pelnīšanas veids Latvijā” (zinātniskais vadītājs: Dz. Dvinskis);

11. klase skolniece Sofija Stankeviča un 12. klase skolnieks Maksims Matuļenko: 2.vieta „Fizikālās zinātnes sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu Pilnveidošana un izveidošana siltumizolācijas materiālu ar alumīnija folijas palidzību” (zinātniskais vadītājs – R.Stunžāne).

Pateicamies čaklākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” lasītājiem/ekspertiem!

Izsakām pateicību 55 lasītājiem/ekspertiem un skolotājai Olgai Karpickai-Ribačovai par darbu ar sākumskolas čaklākajiem lasītājiem, paldies par ieguldīto darbu! Rezultāti Далее…

Koris “Klasika” piedalījās koru skates 2.posmā, apsveicam ar 1.vietas iegūšanu!

Zinātnes mēnesis

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 2019.gada martā tika organizēts Zinātnes mēnesis. Pateicamies par paraugdemonstrējumiem skolēniem: 6.klase – K.Lukašinai, A. Hvalejam, V.Gridņevam, A.Kudrjavcevam, M.Mejerovam, V.Beļajevai, D.Bespalovai, M.Paromavai, M.Savinovai, G.Sokolovam, M.Meļehinam, 7.klase – Stefanam Poļanskim, Annai Travkovai, Artjomam Reznikovam, 9.klase – Veronikai Sirotinskai, Iļjam Gurjanovam. Далее…

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnu piedalīšana Latvenergo organizētajā konkursā “FIZMIX” Eksperiments

No Ģimnāzijas šajā konkursā piedalījās 5 skolēni no 8.klases: Anna Čivčiša, Aleksandrs Korņijenko, Daniils Ļeontjevs, Irina Rozevska un Anna Savinova. Savu komandu viņi nosauca „Fortuna”, senas romiešu veiksmes dievietes vārdā. Varbūt tieši tāpēc viņiem paveicās nokļūt konkursa finālā! Komanda „Fortuna” pēc punktu skaita  iekļuva 3.vietā Rīgā un 4.vietā pēc punktu skaita visos 5 Latvijas reģionos (262 komandas). Izsakām pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, komandas kapteinei Annai Savinovai un fizikas skolotājai Raisai Stunžānei. Lai veicas! Далее…

Apsveicam 2019. gada matemātikas olimpiāžu uzvarētājus, liels paldies skolotājiem !

1.vieta: Sofija Mazepa

2.vieta: Marats Juldaševs, Jegors Ahmedovs, Aleksandrs Kozlovs, Olita Zadorožnaja, Roberts Gordins, Margarita Pašņina

3.vieta: Jana Pupčenoka, Vladimirs Ščigoļevs, Ksenija Fadejeva, Sofija Stola

Atzinība: Nikas Zaharkins, Sergejs Semeša, Kirills Mitrofanovs, Valerija Ponomarjova, Anastasija Seļivjorstova, Anna Čivčiša, Sergejs Osipovs, Ārija Kalniņa. Izsakām pateicību skolotājiem: Natalijai Jegorovai, Elinai Kaļnobrickai, Vinetai Kovaļevskai, Artūram Ļevikinam, Irinai Muhinai, Valentīnai Paradovičai, Ņinai Suimai, Julijai Vedmeckai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Mūsu koris “Klasika” piedalījās koru skatē un izcīnīja augstāko pakāpi, apsveicam! Atsevišķo pateicību gribam izteikt kora diriģentei Ludmilai Maļevičai un koncertmeistarei Natālijai Timkovskai!

“Atbrīvošana, pārdzīvojums mākslas valodā”

No 21.03.19 līdz 10.05.19  Rīgas Klasiskajā Ģimnāzijā būs skatāma izstāde – “Atbrīvošana, pārdzīvojums mākslas valodā”. Šajā izstādē apskatāmi holokaustā izdzīvojušo ebreju mākslinieku darbi, kas tapuši laika posmā no 1945. līdz 1947. gadam. Далее…

Apsveicam Vācu valodas valsts 49. olimpiādes 10.-12. klašu 3. posma 2. kārtas uzvarētājus!

2.vieta: Raminta  Faizullina, Atzinība: Jūlija Bariševa

Liels paldies par piedalīšanos olimpiādē arī pārējiem skolēniem, izsakām pateicību skolotājai Jeļenai Rasimjonokai  par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Apsveicam Rīgas 40. vidusskolas atklātā dabaszinību konkursa 5.klašu dalībniekus!

3.vieta – Kirills Mitrofanovs (skolotāja N.Usačova)

Atzinība – Konstantins Radionovs (skolotāja L.Ruhmane) un Georgijs Parfjonovs (skolotāja N.Usačova)

Paldies visiem konkursa dalībniekiem!