Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

2019.g 7. martā plkst. 18.00 aktu zālē notiks topošo pirmklasnieku vecāku sapulce. Administrācija