Skolēnu radošo darbu konkursa “Mans bērnības stāsts” uzvarētāji.

Apsveicam Annu Maļecku (4.kl.), Karolinu Lavrenkovu (8.kl.) un Jekaterinu Bori (9.kl.). Labāko darbu autoru apbalvošana notika Dzimtās valodas dienas pasākumā, kas notika 21.februārī Latvijas Leļļu teātrī.

Paldies skolotājām Ligitai Lastovkai, Ivetai Moisejai un Ingai Balgai par ieguldīto darbu!

Vairāk foto šeit https://valoda.lv/dzimtas-valodas-dienas-pasakums-fotografijas/

Vairāk par konkursa rezultātiem  https://valoda.lv/skolenu-radoso-darbu-konkursa-mans-bernibas-stastsuzvaretaji/