Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas 49. olimpiādes 2. posma 8. klašu uzvarētājus !

II vieta — Patricija Aleksa Čapule

III vieta — Valerija Timofejeva, Anna Krama

Atzinība — Karolina Lavrenkova, Irina Rozevska

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem, izsakām pateicību skolotājam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.