Apsveicam starptautiskās zinātniskās konferences uzvarētājus!

28.februārī un 1.martā Maskavā noritēja starptautiska zinātniski praktiskā konference “Valodniecība visiem 2019”. Ģimnāzisti centīgi gatavojās konferencei,rakstot referātus, kuri tika prezentētikonferences ietvaros. Konferencē, kuras temats bija “Nopietnais un saistošais dažādu dzīves jomu valodās”, ģimnāzisti ieguva vairākas godalgotas vietas.

Sekcija Nr. 4. “Humors frazeoloģismos, sakāmvārdos un parunās”

  1. vieta – Elīna Adamenko 12.klase
  2. vieta – Polina Suhodojeva 11.klase

Sekcija Nr. 6. “Mūsdienu komunikācijas veidikā lingvistisku pētījumu objekts”

  1. vieta – Anna Čaliha 8. klase
  2. vieta – Anna Kazačkova 8. klase

Sekcija Nr. 8. “Nopietnais un saistošais mācību valodā”

  1. vieta – Alise Nemeņonoka 11. klase, Darija Bespalova 10. klase
  2. vieta – Ksenija Sivaka 8. klase

Liels paldies par piedalīšanos visiem referentiem! Izsakām pateicību arī pētniecisko darbu vadītājām Helēnai Afanasjevai, Tatjanai Anhimovai un Innai Trukšānei!