Mūsu koris “Klasika” piedalījās koru skatē un izcīnīja augstāko pakāpi, apsveicam! Atsevišķo pateicību gribam izteikt kora diriģentei Ludmilai Maļevičai un koncertmeistarei Natālijai Timkovskai!