Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicina topošus 10.klašu ģimnāzistus!

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernas izglītības programmas ar dažādiem moduļiem! Mēs gaidām topošos mediķus, inženierus, fiziķus, matemātiķus, politologus un ekonomistus!

Iestājpārbaudījumi 10.klasē notiks 2019.gada 11.maijā plkst. 11.00
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā
• A modulī (inženierzinātnes) – iestājpārbaudījums matemātikā (rakstiski);
• B modulī (matemātika un fizikā) – iestājpārbaudījums matemātikā (rakstiski);
• C modulī (medicīnā) – iestājpārbaudījums ķīmijā (rakstiski)
Vispārējāsvidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā
• Modulī ekonomikā un politikā un tiesībās – iestājpārbaudījums vēsturē (rakstiski)
Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks: 2019.gada 16.maijā plkst. 11.00.                                                                                     Iesniegumu veidlapas var saņemt un aizpildīt 126.kabinatā vai šeitVeiksmīgai sagatavošanai –  2018.g. iestāšanas testi