Vecāku sapulces

Cien. ģimnāzistu vecāki!

Tuvojas mācību gada nobeigums un mēs aicinām jūs piedalīties tradicionālajās vecāku sapulcēs, lai apspriestu mūsu kopīgos rezultātus, panākumus un uzdevumus turpmākajam darbam. Vecāku sapulču sarakstu sk. šeit.