Apsveicam mūsu Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnus!

25.04.2019 notika pirmā zinātniski praktiskā konference Rīgā „Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference’’, kurā piedalījās mūsu ģimnāzisti. Skolēni centīgi gatavojās zinātniski pētniecisko darbu konferencei, rakstot savus pirmos zinātniskos darbus.

Konferencē valodas un literatūras lietošanas sekcijā piedalījās Anna Čaliha, Anna Kazačkova, Ksenija Sivaka, Anna Krama, Arturs Niklass Tērauds un Viktorija Novikova.

Laureātu pakāpi saņēma Viktorija Novikova,  9.klase, Anna Krama,  8.klase un Arturs Niklass Tērauds,  8.klase.

Liels paldies visiem skolēniem  par piedalīšanos! Izsakām pateicību mūsu krievu valodas skolotājām Tatjanai Anhimovai, Innai Trukšānei un angļu valodas skolotājām Innai Kuļešai un Nadeždai Polianovičai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu konferencei!