UNESCO projekts “Jauno mantotāju skola”

Mūsu ģimnāzisti piedalījās UNESCO mantojuma izglītības projektā “Jauno mantotāju skola” kurā ģimnāzisti ieguva pamatzināšanas pilsētplānošanā, kultūras mantojuma aizsardzībā un interpretācijā, un apgūstot pamatprasmes koka būvdetaļu restaurācijā. Nodarbību laikā dalībnieki viesojās Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīgā”, iegūstot teorētisku un praktisku priekšstatu par koka detaļu restaurāciju, izzinot koka kā materiāla īpašības, kas ietekmē tā dzīves ciklu, iepazīstot instrumentus, ar ko tiek veikta koka apstrāde un restaurācija, kā arī apgūstot koka detaļu restaurācijas pamattehnikas. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīva “Jauno mantotāju skola” tiek īstenota 2018./2019. mācību gadā, iesaistot tajā vidusskolas vecuma jauniešus un viņu skolotājus no UNESCO Asociētajām skolām. Iniciatīvas dalībnieki tiekas reizi mēnesī izglītojošās tematiskās nodarbībās, lai saistošā veidā iepazīstos ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra vērtībām, parādot, kā dažādos veidos iespējams iesaistīties kultūras mantojuma saglabāšanā un veicināšanā. Nodarbību laikā tās dalībnieki izzināja procesu, kā lietas un vietas top par vērtībām un mantojumu nākamajām paaudzēm. Kopā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pieminekļu inspektoriem skolas dalībnieki iepazina viņu ikdienas darbu, vērtēja un diskutēja par to, kā pārdomāti saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu. Ļoti ieteicu ņemt dalību šajā projektā arī nākamgad, to var izdarīt sazinoties ar Ievu Švarci (i.svarca@unesco.lv)