e-Twinning konference Briselē

Ir noslēgusies kārtējā e-Twinning konference Briselē, kurā piedalījās, gan skolotāji, gan e-Twinning  vēstnieki no 35 pasaules valstīm, gan arī daži Eiropas Komisijas pārstāvji. Triju dienu konferences laikā dalībnieki dalījās pieredzē, analizēja panākumus un izskatīja neveiksmju cēloņus, iedrošināja cits citu un  apsprieda jaunas iniciatīvas, radās jaunas idejas projektiem un vienošanās par sadarbību starptautiskā līmenī.

Lai dalītos pieredzē un apgūtu jaunas zināšanas un prasmes uz e-Twinning konferenci Briselē devās Liepājas Universitātes maģistrantūras studente, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Andra Hmeļņicka: “ Liels prieks un gandarījums ir redzēt, cik daudz pasaulē ir aktīvu, aizrautīgu, bērnus mīlošu un interesantu skolotāju, kuri vēlas dalīties pieredzē un panākumos, kuri vēlas augt un attīstīties, savstarpēji sadarboties, un  saviem audzēkņiem parādīt visu pasauli.  E-Twinning paver iespēju dažādot un uzlabot mācību plānus ietverot tajos dažāda veida projektus, arī starptautiskā līmenī, nevis kā papildus darbu un pienākumu, bet, kā daļu no jau esošās mācību programmas. Rīgas Klasiskā ģimnāzija vienmēr ir izrādījusi iniciatīvu dažāda veida projektos un plāno turpināt, domājams, ka arī Liepājas Universitātei pavērsies iespēja izmantot e-Twinning kā lielisku rīku un platformu jauno pedagogu apmācībai!”