Atklājot Ameriku – jeb gads kopā ar Fulbraita stipendiātu Khalidu Šeikhu

Pateicoties ASV Vēstniecības atbalstam, visu šo mācību gadu mūsu ģimnāzijā strādāja Fulbraita stipendiāts Khalids Nasser Šeikhs (Khalid Nasser Sheikh). Tas bija liels gods mums visiem, – patiesibā uztveram šo iespēju kā balvu no ASV vēstniecības un mūsu skolēni un skolotāji ir ļoti gandarīti par unikālo iespēju komunicēt un sadarboties ar Khalidu visa gada garumā!

Khalids pasniedza galvenokārt vidusskolā – diezgan daudz stundu par medicīnu, bioloģiju, izglītību un tādām aktuālām tēmam kā Medijprātība un Melnās vēstures mēnesis; kā arī kopā ar Ludmīlu Pelise viņš ļoti veiksmīgi vadīja Debašu klubu un piedālījās visos mūsu ģimnāzijas svarigākajos notikumos, kas ļoti bagatināja ne tikai mūsu skolēnu un skolotāju valodu, bet arī zināšanas un izpratni par Amerikas vēsturi un kultūru. Šī sadarbība nozīmē daudz vairāk nekā vienkārši dzimtās valodas pārstāvis skolā – Khalids ienesa tik daudz pozitīvā noskaņojuma un prieka un ieguldīja savu sirdi un dvēseli visā ko viņš darīja, ka visi gribēja būt par Khalida draugiem un viņš arī kļuva par lielisko kolēģi, draugu un atbalstu mums visiem. Khalīds iedvesmoja mūs veidot arī 9.klašu projektu Discovering Amerika, kas ļava skolēniem tūvāk iepazīties ar visdažādākajām dzīves jomām ASV.

Sirsnīgi pateicamies ASV vēstniecībai par šo unikālo iespēju piepildīt mūsu skolēnu dzīvi ar jaunām pozitīvām emocijām un iespaidiem un padarīt viņu mācības daudz vērtīgākās un interesantākas!

Rakstu sagatavoja Nadežda Polianoviča