Cienījamie vecāki !

Vasara tuvojās nobeigumam, un mums visiem jāgatavojas jaunajam mācību gadam. Aicinām 1., 2., 3., 4., 7., 10. klašu skolēnu vecākus un jaunpieņemtu skolēnu vecākus uz tikšanos ar klases audzinātājiem, kuratoriem un vadības pārstāvjiem.

Vecāku sapulču sarakstu sk. šeit.