Zinību diena

Svinīgais pasākums visām klasēm jaunā 2019./2020.mācību gada notiks 2.septembrī plkst. 11.00

• 1.-3. klases pulcējas pie centrālās ieejas (no 10.30 līdz 10.50)
Pēc pasākuma pirmās klases divpadsmito klašu pavadībā dodas līdz ģimnāzijas izejai, lai jau tikties 3.septembrī, Vaidavas ielā, 6

• 4.-12. klases pulcējas stadionā:

10.30 ( kam klases stunda-12.00)
10.50 (kam klases stunda-10.00)

Klases stundas šajā dienā notiks,vai plkst. 10.00 vai plkst. 12.00 (sk. pielikumā).