Cien. skolotāji, skolēni un vecāki !

Kārtība, kā skolēni ieies ģimnāzijā:

– 4.-6. klašu ieeja ģimnāzijā būs no stadiona puses (2. ieeja);

– 7.-12. klases ieies caur galveno ieeju;

– 4. ieeja tiks slēgta visu mācību gadu sakarā ar būvniecības darbiem;

– 4.-12. skolēni izies no skolas caur galvenajām durvīm;

– galvenās durvis tiks slēgtas līdz plkst. 13.20.