Muzeju diena “Ķīmiskie elementi tabulā un sadzīvē”

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas novirziena 7. klašu skolēni 25. septembrī, Muzeju dienā apmeklēja ievērojamā ķīmiķa Dmitrija Mendeļejeva periodisko elementu tabulas 150 gadu jubilejai veltīto izstādi Latvijas Universitātes Dabaszinātņu bibliotēkā. Izstādē skatījām 200 eksponātus ar periodisko elemetu attēlojumu 28 pasaules valodās, ne tikai angļu, vācu, bet arī ar japāņu multfilmu tēliem, arābu kaligrāfiskajā rakstā, ķīniešu un japāņu hieroglifos. Neiztika bez izdomas bagātiem dizaina elementiem gan uz krūzēm un botām, gan braucot garām slavenajiem Goda vārtiem alejā starp Ministru kabinetu un Pareizticīgo katedrāli. Asprātīgi parādītā saikne zinātnes atklājumiem ar praktisko pielietojumu ikdienā motivēja skolēnus iedziļināties vielu un minerālu noslēpumos. No Zinātņu mājas augšstāva skolēni skatīja Rīgas panorāmu studentu acīm.
Paldies par sadarbību ekskursijas nodrošināšanā skolotājām Nadeždai Usačovai, Natālijai Krjukovai, Madarai Sarkanei, Ivetai Jaunupei un Vinetai Madelānei! Sagatavoja: kuratore Lija Indāne