Apsveicam Rīgas pilsētas latviešu valodas 36. olimpiādes uzvarētājus 7. – 8.kl. grupā !

1. vieta: Annai Čalihai, Katrīnei Bediķei, Darjai Eglītei.

2. vieta: Jūlijai Kirevičevai, Elizabetei Marcinkus, ArtjomamHaļaminam.

Atzinība: Annai Marijai Redžepovai.

1. vietas ieguvējas aicinātas piedalīties olimpiādes 3. kārtā, kura norisināsies 2019. gada 21. novembrī. Pateicība skolotājām Vinetai Madelānei, Ingai Narmontai, Ligitai Lastovkai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!