Dodot gūtais neatņemams

2019. gada 31. oktobrī Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā ieradās 19 latviešu valodas skolotāji no Rēzeknes novada skolām, lai pilnveidotu profesionālo meistarību un gūtu ierosmi savam darbam. Viesiem bija iespēja apmeklēt atklātās stundas gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā, un dienas otrajā pusē tika organizēta nodarbībā par tekstpratības attīstīšanas iespējām „No teksta uz tekstu”. Skolotājas atzinīgi novērtēja mācību vidi, „runājošās sienas” latviešu valodas kabinetos, skolotāju radošumu un dāsnumu, prasmi veidot interesantas un jēgpilnas mācību stundas.
Lūk, dažas atziņas no atsauksmēm:
„Ir redzams, ka kompetenču izglītība Jums vairs nav jāmācās.”
„ Jūsu skolēni mācās pašvadīti. Skolotājs jau tagad ir tikai konsultants.”
„Skolotājiem ir ļoti labas saskarsmes spējas un veidojas lielisks kontakts ar skolēniem.”
„Šāds mācību process nav teātris vienai stundai. Tā ir ikdiena.”
Izsaku pateicību visām latviešu valodas un literatūras skolotājām, kuras vadīja atklātās stundas, kā arī Ingai Balgai, kura dalījās pieredzē par tekstpratības attīstīšanas iespējām pamatskolas posmā.
Rakstu sagatavoja Inga Narmonta