Radoša diena sākumskolā

Interesanti un radoši aizritēja ģimnāzijas sākumskolā Karjeras nedēļa-2019. Ar stāstiem par savām profesijām tajā piedalījas ap 20 vecāku: karavīrs, lidotājs, programmētājs, ārsts, celtnieks, stjuarde, un daudzi citi iepazīstināja mūsu mazos ģimnāzistus ar lielo profesiju pasauli. Nedēļas ietvaros notika tikšanās ar īstu rakstnieku, skolēni zīmēja un piedalījās sarunās par esošajām un par nākotnes profesijām, jo Karjeras nedēļas moto bija “Ielogojies nākotne!”. Bet par nedēļas spilgtāko notikumu kļuva ģimnāzijas Radošā diena “Es un tehnoloģijas”, kuras gaitā katrā sākumskolas mācību kabinetā aktīvi “darbojās” kāds uzņēmums vai organizācija, piemēram “Latvijas pasts”, “Rīgas satiksme”, Sporta skola, Skaistumkopšanas salons, Bibliotēka, Būvniecības un Mežsaimniecības uzņēmumi, Aviakompānija AirBaltic un Lidosta, Valsts un Pašvaldības policijas un daudzi citi.

Uzdevumi, diktāti, dialogi, domrakstitajā diena bija veltīti un saistīti ar profesijām, kuru pārstāvji strādā dažādos uzņemumos un organizācijās. Šīs stundas ir lielisks piemērs karjeras izglītības integrēšanai mācību saturā.
Dienas beigās, pārdomājot tās notikumus, skolēni veidoja infogrammas par to, kādās profesijās ir nepieciešamas zināšanas matemātikā vai dabaszinībās, latviešu un krievu valodā vai kādā citā mācību priekšmetā.
Pirmo klašu skolēni tajā laikā iepazinās ar maketu veidošanas tehnoloģijām. Viņiem palīdzēja ne tikai skolotāji, bet arī vecāki un 12.d klases skolēni.
Paldies visiem ģimnāzistiem, skolotājiem un vecākiem par radošu darbu!