Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 49. olimpiādes 2. posma uzvarētājus 10.-12. kl. grupā !

3. vieta: Elīnai Šalajenko (11.kl.), Robertai Lazdiņai (12.kl.).

Atzinība: Annai Kangro (11.kl.).

Paldies visiem skolēniem par  piedalīšanos olimpiādes 2. posmā un īpaši godalgoto vietu un atzinības ieguvējiem, kā arī viņu skolotājiem Nadeždai Polianovičai, Ludmilai Pelisei un Ilonai Teļežņikovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!