Konkurss «Papīra tilti 6»

14. novembrī Ķīpsalas izstāžu halles BT1 konferenču zālē notika konkurss «Papīratilti 6». Konkursu organizēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu pašpārvalde. Sacensību dalībniekiem, izmantojot 50 papīralapas, līmi, papīra nazi un zīmuli, divustundu laikā bija jāuzbūvē tilts.

Konkursā piedalījās arī 7 komandas no mūsu ģimnāzijas. 8. klases skolēniem: Annai Trakovai, Veronikai Stepanovai, Mihailam Vitvinovam bija visstiprākais tilts skolēnu kategorijā. Tiltsizturēja 42,7 kg. Skolēniieguva 1.vietu. Lepojamies ar mūsu ģimnāzistiem! Izsakām pateicību skolotājām Raisai Stunžānei un Veronikai Makarčukai par palīdzību un atbalstu!