Apsveicam Rīgas pilsētas Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes 1. kārtas uzvarētājus !

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes 1. kārtas rīcības komisijas 22.01.2020. lēmumu, piešķirt 3. vietu un apbalvot ar diplomu un pildspalvu skolēnus: Aleksandru Korņijenko (9.), Irinu Rozevsku (9.) un Arturu Šļaņinu (10.), kā arī, izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotājiem: Raisai Stunžānei un Veronikai Makarčukai !