Projekts“ Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (Nr. 8.3.2.1/16/I/), izraksts no valsts žūrijas komisijas 2020. gada 23. janvāra protokola:

Uz fizikas valsts 70. olimpiādi uzaicināt Daniilu Ļeontjevu (9.kl.) un Olitu Anastasiju Zadorožnaju (9.kl.).

Pateicība skolēniem un fizikas  skolotājai  Raisai Stunžānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, veiksmi olimpiādē !