Apsveicam Vēstures Valsts 26.olimpiādes uzvarētāju!

III. pakāpe: Aleksandrs Morevs (12)

Pateicība skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā !