Apsveicam ģeogrāfijas olimpiāžu un ZPD ģeogrāfijas nozares laureātus!

III vieta Ģeogrāfijas valsts 37. Olimpiāde, 2. posms – Domeniks Delvers (12)

III vieta 3. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 8. – 9. klasei – Veronika Stepanova (8)

III pakāpe Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 2020 (Reģionālajā līmenī) – Sita Rastegajeva (10)

Pateicība visiem skolēniem par piedalīšanos olimpiādē!