Sveicam 2020. gada Atklātā konkursa svešvalodās laureātus!

Atklātā vācu valodas konkursa 9. klasēm laureāti

2.vieta: Patrīcija Aleksa Čapule, Anna Krama

Atzinība: Sofija Sidorova

Atzinība Atklāta vācu valodas konkursa 6. klasēs laureātam Kirillam Mitrofanovam

Pateicamies skolotājiem Jeļenai Rasimjonokai un Agnetei Ščerbinskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!