Tik ļoti talantīgi!

Mūsu skolēnu radošums ir labākais vitamīns attālinātās mācības apstākļos! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Ludmilai Kolomenskai, 3. klašu skolēniem un video veidotājai Irinai Ivanovai.