Svarīgā informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki! Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” Rīgas Klasiskā ģimnāzija ar šī gada 15. maiju sāk 1.klašu komplektēšanu 2020./2021. mācību gadam. Iestāde pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu 2020./2021. mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

Pēc iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

Ņemot vērā valstī izsludinātu ārkārtēju situāciju pašlaik apmeklētāju pieņemšana klātienē ir pārtraukta. Iesniegumu par uzņemšanu varēs iesniegt pēc šī gada 15. maija, lejupielādējot iesnieguma veidlapu ģimnāzijas mājas lapā sadaļā “Kā iestāties ģimnāzijā” un nosūtot to uz rklasg@riga.lv.

Iesniegumu par atsaukšanu vai par pārreģistrāciju nākamajam mācību gadu sūtīt arī uz rklasg@riga.lv, savukārt, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir šeit