Rīgas Klasiskā ģimnāzija (sākot ar 2020.g. 1. septembri – Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija) aicina topošus 10. klašu ģimnāzistus!

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernu vispārējas vidējas izglītības programmu ar astoņiem mācību priekšmetu komplektiem!

Mēs gaidām topošos mediķus un inženierus, programmētājus un citus informācijas tehnoloģiju specialistus, fiziķus un matemātiķus, ekonomistus un politologus, žurnālistus un medijpratības speciālistus.

Nosce te ipsum – iepazīsti sevi kopā ar mums!

Iestājpārbaudījums notiks atbilstoši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta lēmumam – sekojiet informācijai ģimnāzijas mājas lapā!

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu līdz 2020.g. 29.maijam (instrukcija).