Varēs pieteikties apvienotajiem iestājpārbaudījumiem Rīgas Valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2020. gada 15. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam elektroniski varēs no 25. maija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”. Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam vēlāk piedalīties konkursā uzņemšanai.