Pieredze ir kaut kas tāds, ko iegūstam mirkli pēc tam, kad tas ir vajadzīgs!

Piektdien, 22.maijā neklātienē, izmantojot Discord platformu 11. klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Dabaszinātņu sekcijā tika prezentēti 18 skolēnu izstrādātie pētījumi fizikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, ķīmijā un veselības mācībā. Skolēni apliecināja savas prasmes, veicot praktiskus pētījumus gan universitāšu laboratorijās,  institūtos, konsultējoties ar jomas speciālistiem, gan patstāvīgi, veicot pētījumus mājas apstākļos. Izvērtējot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, dabaszinātņu komisijas pārstāvji par kvalitātīti izstrādātiem pētījumiem vēlas izteikt pateicību sekojošiem skolēniem:

  • Vladislavam Akimovama 11. klase. ZPD tēma: Tekstilijas sensoru izmantošana stājas novērošanai mācību procesā. Darba vadītāja Veronika Makarčuka.
  • Jakovam Koroļovama 11. klase. ZPD tēma: Kompozīti no primārā un reciklētā polipropilēna, izmantojot auzu sēnalas. Darba vadītāja Marina Lukaņenoka.
  • Elīnai Šalajenkod 11. klase. ZPD tēma: Depresijas simptomu jeb depresivitātes izplatība Rīgas Klasiskās ģimnāzijas vidusskolēnu vidū. Darba vadītāja Linda Bezrodina.

Paldies visiem skolēniem, kas prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un darba vadītājiem: Vitai Porietei, Alvim Tukānam, Veronikai Makarčukai un Marinai Lukaņenokai !