2020. gada 24. jūlijā ģimnāzijas absolventi saņēma atestātus, sertifikātus un kopā ar direktoru iestādīja sarkanlapu ozolu “Absolventu alejā” svinīga pasākuma ietvaros.