9. klašu ekskursijas diena

 

17. septembrī, 9. klases skolēni devās uz Farmācijas muzeju Latvijas Skolas somas ietvaros. Muzeja nodarbība “Trakā profesora pirmie soļi bioloģijā” ir netradicionāls risinājums ikdienā ierastai bioloģijas mācību stundai un apmeklēja Zinātnes skolu Laboratorium, kur notika interaktīvā nodarbība  “Mākslas un zinātnes krustpunkti”.

Savdabīgi aizraujošā veidā jauniešos tiek radīta interese par bioloģiju, ķīmiju, farmāciju un alķīmijas pirmsākumiem. Skolēni atraktīvi tiek iepazīstināti ar muzeja ekspozīciju, uzsverot  bioloģijas un ķīmijas nozīmi farmācijā. Praktisku piemēru veidā (caur eksperimentiem,) interaktīvi tiek parādīts ķīmijas pielietojums ikdienā, radot vizuālu priekšstatu par ķīmiskajiem procesiem. Skolēniem tika attīstīta interese par dabas zinātnēm, bioloģiju un farmāciju, kā arī tika veicināta veselīga dzīvesveida uztvere, paralēli gūstot priekšstatu par Farmācijas muzeja ekspozīciju. Skolēniem bija  iespēja ne tikai klausīties, bet arī aktīvi līdzdarboties.

Skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas filmu “Dvēseļu putenis”,mūsu skolēni  ieskatījās aizkulisēs, lai saprastu, kā rodas īstā māksla, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri utt. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.

Kopumā mācību ekskursija bija izdevusies interesanta un skolēni  ieguva gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas bioloģijā un ķīmijā, skolēni  ne tikai  saliedējās klases kolektīvā, bet arī paplašināja savu redzesloku un ieguva praktiskas zināšanas

Paldies par sadarbību ekskursijas nodrošināšanā bioloģijas skolotājai Vitai  Porietei un psiholoģei  Dianai Gavrikovai!