Saules kauja “1236 – kāpēc šodien?”

  1. septembris. Baltu vienības diena. Tā saistās ar Saules kauju 1236. gadā
  2. gada 22. septembrī 64. vidusskolā notika vēstures konkurss par godu Saules kaujai. 22. septembrī divas pēdējās baltu tautas, latvieši un lietuvieši, atzīmē Baltu vienības dienu. Šis datums izvēlēts pieminot uzvaru Saules kaujā 1236. gada 22. septembrī, kurā lietuvieši un zemgaļi iznīcināja tā laika lielāko un organizēto krustnešu militāro spēku Austrumbaltijā  – Kristus Bruņinieku brālību jeb Zobenbrāļu ordeni. No Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas piedalījās divas komandas. Komandas dalībnieki sagatavoja moto, lasīja, diskutēja un secināja kā pētnieki. Bija ļoti interesanti!

“Sapere aude”- “Uzdrīksties būt gudram!”Apsveicam Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 9. un 10. klases skolnieces no divām komandām : Annu Kramu, Arinu Juneli, Kseniju Kivleniecu, Kiru Žuraveļu, Darju Eglīti un Veroniku Stepanovu.

Katrs ieguva pateicību, neaizmirstamas emocijas, kā arī bija ļoti patīkami saņemt balvas.

Izsakām pateicību vēstures skolotājai Aelitai Komsai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!