Ceļojums uz Bagātību salu

Viena no mūsu ģimnāzijas interesantajām tradīcijām ir pirmo klašu “ceļojums” uz Bagātību salu.

Pēdējā dienā pirms brīvlaika katra no septiņām pirmajām klasēm ļoti radoši prezentēja savu komandu un ceļojuma kuģi.  Katrs pirmklasnieks saņēma īpašu apliecību un tagad ir pilnībā tiesīgs kļūt par ceļojuma dalībnieku. Katrai klasei tika pasniegta arī ceļojuma karte.

Ceļot uz Bagātību salu nozīmē visu mācību gadu piedalīties audzināšanas un radošajās mācību stundās, izbraukumos  un citos dažādos pasākumos. Pa ceļam uz salu, izbraucot no Ģimenes ostas, skolēni apmeklēs Taupības, Labsirdības un Veselības zemes, Profesiju arhipelagu un daudzas citas cilvēkiem svarīgas vietas.

Mēs visi ļoti ceram, ka pienāks laiks un ceļojuma beigās mazie ģimnāzisti noteikti sapratīs, kā īstais zelts ir tas, ko nevar nopirkt par naudu: zināšanas, ģimene, veselība, draudzība un viss tas, ko mēs saucam par vērtībām un tikumiem.

Pateicamies mūsu vecākajiem ģimnāzistiem – Vadima Grosmana teātra studijas dalībniekiem, par ceļojuma gaisotnes radīšanu! Sirsnīgs paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu un skolēnu vecākiem par atbalstu!