3D tehnoloģiju elementu izmantošana Ģimnāzijā

Mūsdienās 3D datorgrafika ir iemantojusi lielu popularitāti plašā pielietojuma spektra dēļ. Tās popularitāte nepārstāj augt. 3D datorgrafikas prasmes var pielietot jebkurā dizaina sfērā, sākot ar grafisko dizainu un beidzot ar industriālo dizainu.

No šī mācību gada sākuma Rīgas Valsts Klasiskajā ģimnāzijā atvērts jauns informātikas interešu izglītības klubs “3D konstruēšana”. Šī mācību programma bija apstiprināta, kā vienīgā no visām jaunajām piedāvātajām programmām.

Mūsdienu dzīvē ir nepieciešamas IT tehnoloģiju zināšanas jebkurā situācijā. Lai skolēni varētu apgūt 3D tehnoloģijas skolā, tiem jāpiedāvā interaktīvu 3D materiālu. 5. klases skolēni no septembra piedalījās projektā “Minecraftheroes”.

Šis projekts ir paredzēts, lai veicinātu skolēnu tehnisko orientāciju, kas ir saistīta ar informācijas procesu. Tas sniedz iespēju iepazīties ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, lai pielāgotos mūsdienu sabiedrībai, un pilnībā realizētu savu radošo potenciālu, jo šodien, jebkurā radošajā profesijā, vajadzīgas zināšanas par mūsdienu datoru tehnoloģijām.

Tādēļ projekta realizēšanai bija aktuāla 3D objektu – “Minecraftheroes” izmodulēšana ar 3D tehnoloģiju programmas TinkerCad palīdzību.

Projekts palīdzskolēniem attīstīt telpisko domāšanu, kas noderēs, veidojot nākotnes karjeru, piemēram, inženierzinātņu, arhitektūras un dažāda veida dizaina jomās.

Projekta īstenošanas mērķis ir, izmantojot starppriekšmetu saikni, apgūt tēmu “3D objekti”, kā arī pilnveidot prasmi sadarboties, strādājot grupās, veidojot priekšstatus par savām spējām un nākotnes karjeras iespējām.

Projekta gaitā skolēni modelē vienkāršus priekšmetus no Minecraft sižeta (skolēni eksperimentē ar krāsu, izmēru un formu), diskutē, kādi objekti labāk izmantojami Minecraft pilsētiņas konstruēšanai. Izmantojot programmu TinkerCad, katrs skolēns konstruē savu izvēlēto objektu. Skolēni zīmē objektus un savus cilvēciņus uz papīra (vizuālais realizācijas plāns). Ņemot vērā savas prasmes, skolēni paši izvēlas objektus modelēšanai.

Ja darba gaitā rodas kādas problēmas, skolēni komunicē ar pedagogu un klasesbiedriem. Katrs skolēns patstāvīgi pabeidz savu objektu un prezentē savu maketu.

Skolēni kopā apspriež savus panākumus un izvērtē savu paveikto darbu, analizē plusus un mīnusus (kas ir vēl vajadzīgs uzlabošanai) un izvērtē iegūtās zināšanas.

Projekta “Minecraftheroes” gala rezultāts tiek demonstrēts TV ekrānā pie ģimnāzijas galvenās ieejas.

Datorikas un informātikas skolotāja

Mg.Paed. Oksana Ivanova