Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija sveic savus skolotājus, skolēnus, vecākus, draugus Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 102. gadadienā !

Šogad, kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu, jūs uzrunās ģimnāzisti – Arīna Seriševa 11., Kirills Petročenko un Mihails Vitvinovs 9.

Arīna šogad atsaucās uz prezidenta aicinājumu un iesūtīja konkursam savu Latvijas Republikas prezidenta 18.novembra uzrunu. Kirills un Mihails sveica Latviju, savu dzimteni, krievu valodas stundās projekta “Latvijai 102” ietvaros.

Latvijas tauta! Mūsu draugi Latvijas zemē un ārpus tās!

Šodien mums visiem ir priecīga diena. Priecīga, jo tā atgādina par mūsu lielās saimes daudzu paaudžu izcīnīto uzvaru un tās nostiprināšanu laika ritējumā. Vēl 20.gadsimta sākumā cilvēki Rīgā, Liepājā, Daugavpilī pat nevarēja sevi iedomāties par savas valsts Latvijas pilsoņiem. Pirms 102 gadiem pirmie drosminieki skaļi pauda tautas vēlmi un apņemšanos pamest lielo impēriju un tādu valsti būvēt. Vēl pēc gandrīz divu gadu ilgas, daudzas dzīvības prasījušās cīņas, 1920.gadā sabiedrības cieņu ieguvušie Latvijas tautas pārstāvji sanāca Satversmes sapulcē, lai izcīnīto brīvību nostiprinātu negrozamajos likumos. 

Bet brīvība nav kaut kas konstants, tā nav iegūstama vienreiz un paturama mūžam. Brīvība prasa apzinātu darbu un pašaizliedzību no tiem, kas to bauda. Tādu darbu ir ieguldījuši mūsu vecvecāki un vecāki. Nenobijās no neveiksmēm un nezaudēja cerību pat tumšākajās Latvijas tautas dienās. Pateicoties šim darbam un gara spēkam mēs tagad sveicam skaisto, talantīgo, unikālo Latviju tās 102.dzimšanas dienā! 

Draugi! Ko lai mēs novēlam Latvijai šajā dienā? 

Protams: “Daudz laimes”! 

Daudz laimes valstij, kurā katrs un ikviens apzinās, ka mūsu tiesības, nav par mums pašiem, bet gan par to, kā mēs tās izmantojam, lai padarītu arī mūsu līdzcilvēku dzīvi gaišāku. Kā sarunājamies, dalāmies, uzņemamies. Tur, kur cilvēki uztver šī laikmeta izaicinājumus kā pārbaudījumu tautas spējai nevis būvēt personīgas mūra sienas, bet likt kaut vai pa ķieģelītim visu līdzcilvēku drošības pamatam. 

Atcerēsimies šodien un turpmāk par vecmāmiņu mums kaimiņos, kurai, varbūt ir grūti aiziet līdz veikalam. Ātcerēsimies par sabiedriskajā transportā mums blakus sēdošo, kuram, vai kura tuviniekiem, var būt vāja imunitāte. Atcerēsimies par kādu, kuram klājas grūtāk, nekā mums pašiem. Pasniegsim viņam palīdzīgo roku! Izdarīsim to, kas ir mūsu spēkos, lai viņus pasargātu! Tas neprasīs daudz, bet daudz ko mainīs! 

Daudz laimes! 

Zemei, kur ikviens un ikkatrs – vecs, jauns, konservatīvo vērtību piekrītējs vai progresīvi noskaņots, ar akcentu vai bez tā, jūtas pieņemts, novērtēts, atbalstīts un vajadzīgs. Kur tas, kas mūs atšķir, padara mūs interesantus viens otram, rod vietu zināšanu, vērtību un pieredzes apmaiņai. Zemei, kurā nav naida – ir sadarbība, nav skaudības – ir dalīšanās, nav aizpriedumu – ir gara brīvība! Mūsu šajā zemē nav daudz, līdz ar to katra cilvēka stiprākās puses ir vajadzīgas un tiek novērtētas. Es aicinu jūs visus pie tējas tases parunāt ar kādu, kura uzskatiem jūs nepiekrītat. Parunāt un pamēģināt ieklausīties. Tikai klausoties un atvērot mūsu prātu jaunam izaicinājumam, mēs paplašinām savu pasauli. 

Daudz laimes! 

Visiem mums, kas veido Latviju! Prāta un fiziskā darba darītājiem, mātēm, tēviem, senioriem un jauniešiem! Neļausim, lai kāds atņem mums pārliecību par mūsu piederību šai zemei, par mūsu dzīves darba svarīgumu, par mūsu bērnu nākotni un laimi vietā, kuru saucam par mājām. Neļausim šaubām un ikdienas nogurumam nozagt brīvības dzirksteles no mūsu acīm. Neļausim vieglāka ceļa mirāžai likt mums nolaist rokas un pārstāt cīnīties par demokrātiskās, atvērtas, tolerantas, saviem iedzīvotājiem draudzīgas un mīļas valsts idelālu. Atcerēsimies, ka brīvība ir mūsu pamata tiesības, vērtība un atbildība. 

Latvijas tauta! Draugi! 

Sviniet šos gaišos brīvības svētkus atceroties pagātni, bet, pirmajām kārtām, skatoties nākotnē! 

Dievs svētī Latviju!”

Моё родное государство Латвия,

Приближается Твой 102 день рождения и, в честь этого грандиозного события, мне, будучи твоим гражданином, хотелось бы искренне Тебя поздравить.

Года проходят и уходят, но Родина из нашей души не уходит никогда! Она живёт в каждом из нас, и ее образы проникают в глубины наших чувственных и любящих душ. Родина объединяет поколения и связывает меж собой судьбы миллионов людей.

Латвия, Твои прекрасные пейзажи, бесконечное спокойствие и умиротворение, а также некая безмятежность дают мне бескрайнее вдохновение и желание стремиться к прекрасному. В Тебе сосредоточены лучшие черты, впитанные из разных культур. Ты являешься не просто центром этого наследия, а чем-то большим. Тем, что впитало в себя эти культуры и создало новую,прекрасную ,свою особенную. 

Наша Родина является плодом бесконечной и необъятной любви. Любовь , пройдя сквозь века , сформировала прекрасную и свободную страну.

Наша Родина всегда в наших сердцах. Она формирует нашу натуру и помогает нам быть самими собой. От этого не стоит убегать и прятаться, а это надо принять и вынести из этого что-то ценное для себя.

С чистосердечным уважением к Тебе,

Гражданин Латвии