Sākumskolas Radošā diena “Aijā žūžu, lāča bērni”

Ģimnāzijas sākumskolā notika Radošā diena. Šoreiz dienas tēma bija lāči: rotaļlietas, pasaku un dziesmu personāži, pašsacerēto stāstu un dzejoļu objekti, filmu varoņi, zīmējumi un rokdarbi. Šo tēmu izvēlējāmies tāpēc, ka lācis jau sen nav tikai rotaļlietamūsu mājās, bet ir kultūras un vēstures parādība, kuru ir vērts pētīt.

Katram skolēnam bija iespēja radoši strādāt un dienas beigās online demonstrēt savu sniegumu klases biedriem.Izrādījās, ka savs lācis ‘”dzīvo” gandrīz katrā ģimenē. Bērni pētīja savu un savu vecāku rotaļlietu vēsturi, rakstīja pasakas un dzejoļus, zīmēja, darināja lācīšus gan no papīra un plastilīna, gan no dvieļiem un no sniega.

Par šīs dienas moto patiešām varētu kļūt vārdi: “Cilvēkam vajag lāci!”. Video