Uzmanību topošajiem 7. un 10. klašu ģimnāzistiem !

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāziju (t.sk. Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas) 7. un 10. klasēs paredzēts organizēt vienotu iestājpārbaudījumu matemātikā. Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019. gada 22. marta iekšējo noteikumu Nr.7 – nts “Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs norises un vērtēšanas kārtība”.

Iestājpārbaudījumu uz 10. klasi plānots organizēt 2021. gada 15. maijā, bet uz 7. klasi  – 2021. gada 22. maijā un pretendentu reģistrāciju uzsākt divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku. Lūgums sekot līdzi informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv