Olita Anastasija Zadorožnaja – mūsu ģimnāzijas lepnums !

Mēs esam patiesi lepni un priecīgi, ka lielajā konkurencē dažādās olimpiādēs (matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā) ir pamanīta un augstu novērtēta mūsu skolniece Olita.  Visievērojamākie sasniegumi ir matemātikā. Tā ir īsta laime redzēt, cik ļoti Olita ir ieinteresēta matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvē, viņa patiešām ir unikāla skolniece – apveltīta ar augsti attīstītu matemātisko, loģisko un radošo domāšanu. Olita ir kolosālas iemaņas nestandarta problēmuzdevumu risināšanā. Jāatzīmē, ka tiklīdz parādījās iespēja piedalīties matemātikas olimpiādēs, tā Olita to sāka izmantot,  un katru reizi tās ir godalgotas vietas.

Otru gadu pēc kārtas skolniece ir matemātikas valsts olimpiādes laureāte. Šogad Olita tika izvēlēta starp 26 Latvijas labākajiem skolēniem, kuri pārstāvēs mūsu valsti starptautiskajā olimpiādē. „Darbs dara darītāju”, tas ir precīzs teiciens par Olitu un viņas sasniegumiem.  Tik apdāvināta, patstāvīga un motivēta skolniece ir katra skolotāja sapnis. Milzīgs paldies Olitai par ieguldīto darbu, mērķtiecīgumu, tāpat arī liels paldies viņas iedrošinātājiem un atbalstītājiem – vecākiem, matemātikas skolotājai Vinetai, administrācijai un klasesbiedriem.