Apsveicam Matemātikas olimpiādes uzvarētājus !

 1.vieta: Poļina Pavļuka (5.kl.)

2.vieta: Polina Punžule (5.kl.), Marks Feļdmans, Simona Aļehnoviča, Darja Zaharenko, Jana Mošaka, Roberts Trokša (6.kl.), Antons Macijevskis (8.kl.)

3.vieta: Artjoms Daškevičs, Marks Stepanovs, Aleksejs Sčerbakovs, Maksims Konnovs, Amina Mahmudova (5.kl.), Diāna Jonaite, Jeļizaveta Gutenko, Margarita Bariševa (6.kl.), Roberts Sīmansons (7.kl.), Artūrs Kurme (8.kl.)

Atzinība: Aleksandrs Sergejevs, Margarita Petruse, Natālija Goere, Jeļizaveta Pučkova, Aleksandrs Koropovs (5.kl.), Georgs Sokolovs (7.kl.), Romans Sarkisovs, Maksimilians Šrusters (8.kl.)

Izsakām pateicību visiem matemātikas skolotājiem par kvalitatīvu un profesionālu darbu. Īpašu pateicību – Lilijai Jakupovai, Nataļjai Krievānei, Anitai Tukānei, Tatjanai Karpovai, Borisam Smirnovam, Vinetai Kovaļevskai, Veronikai Makarčukai, Artūram Ļevikinam, Nataļjai Jegorovai – par sekmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas olimpiādei, paldies par piedalīšanos matemātikas olimpiādē arī pārējiem 5.-8.klašu skolēniem!