Apsveicam Latvijas 46. atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!

2. vieta: Beatrise Lukša (9. kl.) un Olita Anastasija Zadorožnaja (10.kl.).

Atzinība: Aleksandrs Kozlovs (9. kl.)

Izsakām pateicību Raisai Stunžānei un Veronikai Makarčukai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Paldies par piedalīšanos fizikas olimpiādē arī pārējiem skolēniem!