Sveicam 2021. gada Skolēnu Zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts konferences dalībniekus !

Pirmo pakāpi valsts līmeņa konferencē un tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā skolēnu pētniecības darba konferencē ieguva: Miroslavs Počapskis un Maksims Tihomirovs ar darbu “Imitācijas modelēšanas tehnoloģiju pielietošanas iespēju analīze satiksmes problēmu novēršanas uzdevumā” (zin. vad. Sergejs Paršutins).

1.pakāpi ieguva: Anna Krama, Ksenija Sivaka ar darbu “Digitālas tehnoloģijas izmantošanas iespējas Latvijas reklāmas tirgū” (zin.vad. Dz. Dvinskis).

3.pakāpi ieguva: Jekaterina Judajeva, Dana Azāne ar darbu “Trikstera tēla transformācija literatūrā” (zin.vad. H.Afanasjeva), Dārija Burilova ar darbu “Fanfikšens kā mūsdienu literatūras žanrs” (zin.vad. H.Afanasjeva).

Lielu paldies sakām arī tiem, kas veiksmīgi aizstāvēja savus darbus valsts līmeņa konferecē: 

Konstantīns Ivaškovs  (zin.vad. Artūrs Ļevikins)

Viktorija Šuklina,  Anna Višnivecka  (zin.vad. L. Pelise)

Alina Bļizņanska (zin.vad. N.Polianoviča)

Visa Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas kolektīva vārdā pateicamies par ieguldīto darbu un neatlaidību gan skolēniem, gan viņu skolotājiem!