“Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” turpina strādāt attālināti . “Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

No 24. marta līdz 7. aprīlim 7. klašu skolēni piedalījās orientēšanās spēlē “Rakstnieki Rīgas ielās” (Latvija slaveno literātu dzīves un literāro darbu iepazīšana ar pilsētvides spēles elementiem klašu komandās izmantojot IT tehnoloģijas). Skolēni kopā ar kuratoriem meklēja informāciju un atbildēja uz jautājumiem, lai iepazītu rakstnieku personības, viņu atstāto literāro kultūras mantojumu, pilsētas ielas, arhitektūru u.c.

Spēle dod iespēju skolēniem attālināti iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises,  tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.

Bija ļoti interesanti. Izmantojot  https://meet.google, mēs  guvām iespēju iepazīties ar skaistām vietām mūsu  pilsētā! Liels paldies „Prima Tour” SIA valdes priekšsēdētājam  Aleksejam Lukjančikovam un 7. klašu kuratoriem Anhimovai Tatjanai un Boginičai Ivetai par kvalitatīvi organizētu un īstenotu pasākumu.