Pētnieciskais darbs krievu valodā un literatūrā, apsveicam !

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija turpina klasiskās tradīcijas, un laba izglītība ir iegūstama, ja padziļināti apgūst kādu mācību priekšmetu. To var sasniegt, ja raksta Zinātniski Pētniecisko darbu. Tā šajā mācību gadā izdarīja mūsu audzēkņi krievu valodā un literatūrā. Turpinot iepriekšējo gada tradīcijas, bērni savus darbus aizstāvēja gan pilsētas, gan valsts konferencēs. Pirms tam tika veikts milzīgs darbs: audzēkņi pētīja izvēlētās tēmas, analizēja teorētisko materiālu, lasīja kritiķu rakstus, veica pētījumus. 12.klases skolniece Darja Burilova veica zinātnisko pētījumu “Fanfikšens kā mūsdienu literatūras žanrs”, iegūstot 1.vietu pilsētas un 3.vietu valsts konferencē. Pētīja “Kā transformējas trikstera tēls literatūrā” audzēknes Jekaterina Judajeva un Dana Azāne (12.klase). Par veikto pētījumu ieguva 2.vietu pilsētā un 3.vietu valsts konferencē.

Līdzvērtīgus darbus iesniedza pilsētas konferencē arī pamatskolas audzēkņi. Anna Čaliha (9.klase) ieguva 2.vietu par pētījumu “Valodas manipulācijas veidi telekomunikācijas sfērās”. Atzinību saņēma devītklasnieces Elīne Udalova un Anastasija Tomsone, kuras pētīja sieviešu tēlus angļu un krievu literatūrā un analizēja Dostojevska noveles un Šarlotes Brontes romānu. Un, protams, īpašs apsveikums un pateicība mūsu “debitantēm” – 8.klases audzēknēm Nastasijai Ščerbina un Jekaterīnai Žukovai par viņu darbu “Laimes koncepts krievu un angļu kultūrās”.

Viens no mūsu audzēkņu veiksmes pamatnosacījumiem ir pētījumu vadītāju milzīgais darbs: krievu valodas in literatūras skolotāju H.Afanasjevas un I.Trukšanes. Pateicoties šo skolotāju dalībai, uzmanībai, padomiem un atbalstam mūsu audzēkņi ieguva nenovērtējamu pieredzi un guva jaunas zināšanas un prasmes. Novēlam mūsu abām skolotājām veselību un pacietību, bet mūsu audzēkņiem – plūkt uzvaras laurus!