Par izglītojamo testēšanu pirms jaunā mācību gada!

2021. gada 10. augustā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” attiecībā par 2021. pamatizglītības un vidējās izglītības posma izglītojamo testēšanu (MK noteikumu grozījumus skatiet pielikumā).

Mūsu iestādē izglītojamo testēšana notiks 2021. gada 26. un 27. augusta , taču par derīgiem tiks uzskatīti arī individuālie Covid-19 testi, kas veikti sākot no 2021. gada 23. augusta. Testēšanai pakļauti visi 1.-12. klašu izglītojamie, izņemot tos, kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ka arī skolotāji un darbinieki, kam nav atbilstošais sertifikāts.

Covid19 testēšana 1.kl.

Covid19 testēšana 2.-3.kl.

Covid testēšana 4.-12.kl.

saraksts 10.kl.

Koplietošanas iekštelpās maskas ir nepieciešams izmantot visiem audzēkņiem!

Visiem audzēkņiem uzmanīgi izpētīt instrukciju(video)!!!

https://www.egl.lv/video/Siekalu_tests_EGL.mp4

MK noteikumu grozījumi