Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu!

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI