Lasi, piedalies un vērtē! Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021!

Lielā lasīšana turpinās!

Rīgas Valsts  klasiskās ģimnāzijas bibliotēka aicina  aktīvi piedalīties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un  iepazīties ar jauno grāmatu kolekciju:

2021. GADA KOLEKCIJA (DOCX)

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” mērķis ir veicināt lasītprasmi, vienot lasītājus, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Dalībniekiem jāizlasa izvēlētās vecuma grupas grāmatas un elektroniski jāaizpilda grāmatu novērtēšanas anketa.

“Grāmatu lasīšana – nozīmīgs solis bērna attīstībā, kas veicina domāšanu un intelektu, paplašina redzesloku.”