Prieks mācīties!

Sākoties 2021./2022. mācību gadam, Rīgas Valsts klasiskā  ģimnāzija Purvciema ielā 38 ar prieku sagaidīja 4.klašu skolēnus! Viņiem šis posms dzīvē ir ļoti īpašs: jauns pamatskolnieka statuss, jauna ēka, jauni skolotāji, jauni mācību priekšmeti. Lai palīdzētu ceturtklasniekiem ātrāk iejusties ģimnāzijas lielajā un draudzīgajā kolektīvā,  septembrī tika organizētas adaptācijas dienas. Skolēniem tika dota iespēja tuvāk iepazīt vienam otru, kā arī iepazīties ar saviem skolotājiem, ar jaunu mācību un iekšējo noteikumu kārtību, kā arī ar  ģimnāzijas tradīcijām. Savukārt, skolotājiem bija prieks iepazīt  talantīgus un zinātkārus bērniem ar plašu interešu loku!

Sirsnīgs paldies jums, mīļie ceturtklasnieki, par aktīvo dalību pasākumos, kā arī par dāsni dāvāto prieku un pozitīvajām  emocijām! Mēs esam gandarīti uzņemt “lielajā ģimnāzijā” tik radošas un  progresīvas personības. Ceram pavadīt kopā ar jums vēl ilgus un laimīgus gadus!

Novēlam katram no jums daudz interesantu ideju un jaunu atklājumu!